Me & my niece is maricar as #selfie

Me & my niece is maricar as #selfie

2 notes

Mini wine for display :) #wine #drink

Mini wine for display :) #wine #drink

I like that #mms :)

I like that #mms :)

I saw #mms #chocolates :)

I saw #mms #chocolates :)

I love toys #mms chocolate he play of foot ball :)

I love toys #mms chocolate he play of foot ball :)

Hehehe! I’m so beauty :D we go to shopping mall, pero bagay ba hut

Hehehe! I’m so beauty :D we go to shopping mall, pero bagay ba hut

So cute little boy :)

So cute little boy :)

Hello! Good morning! Khit kailan hindi ako sasagutin cell number ko! Kung sino kaka-buset talalaga! So please don’t call me!

Hello! Good morning! Khit kailan hindi ako sasagutin cell number ko! Kung sino kaka-buset talalaga! So please don’t call me!

Papansin ka! Eh! Paano tawagan eh? Wala ako load no! Excuse me! Naghahap ibang cell number ko!

Papansin ka! Eh! Paano tawagan eh? Wala ako load no! Excuse me! Naghahap ibang cell number ko!

My nieces she wants to play of kikichen #cute kids

My nieces she wants to play of kikichen #cute kids